• Aanbod
  Everun Knikladers & TelescoopladersTaian Knikladers & TelescoopladersNieuwe Yanmar / Schaeff minigraversGebruikte MachinesGraafbakken etc. minigraversSneeuwschuiven + Aanbouwdelen Alle producten
 • Routebeschrijving
 • Contact
 • Website voorwaarden

  Kerremans Machines heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

  Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Kerremans Machines zijn verontschuldigingen aanbiedt. Kerremans Machines geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

  Kerremans Machines is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Kerremans Machines, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Kerremans Machines. Kerremans Machines is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Kerremans Machines wordt verkregen.

  Bezoekers van de website van Kerremans Machines die informatie verschaffen aan Kerremans Machines, gaan ermee akkoord dat Kerremans Machines onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Kerremans Machines zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Kerremans Machines) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

   
  Bezoek ons op facebook disclaimer  |  sitemap